フィンランド語(suomi)

Keio Shikin lukion esittely

"Keio Gijukun missio" (Yukichi Fukuzawa)

Keio Gijuku ei tyydy olemaan vain yksi tavanomainen koululaitos, jollaisia löytyy mistä tahansa. Sen sijaan Keio Gijukun tavoitteena on se, että opiskelijat ja alumnit toimivat arvokkuuden jatkuvana lähteenä sekä älyn ja sivistyneisyyden esikuvana Japanissa. Konkreettisemmin sanottuna toivomuksenamme on se, että opiskelijat ja alumnit vakauttavat perhe-elämäänsä, tulevat toimeen yhteiskunnassa ja aikanaan tulevat "koko yhteiskunnan vaikuttajiksi" tuntien maamme itsenäisyyden säilymisen todellisen merkityksen, mutta ei pelkästään sanoina vaan tekoina.

 Lokakuussa vuonna 1858 Yukichi Fukuzawa (1835-1901), joka myöhemmin julkaisi teoksia kuten "Gakumon no Susume (Kannustus oppimiseen)" ja "Bunmeiron no Gairyaku (Sivilisaation teorian pääpiirteet)" ja vaikutti moderniin Japaniin monipuolisesti valistusajattelijana, kasvattajana ja journalistina, perusti Edoon (nykyiseen Tokioon) pienen rangakujukun eli hollantilaisen oppikoulun, joka myöhemmin muuttui eigakujukuksi (englantilainen oppikoulu). Näin alkoi Keio Gijuku Educational Corporationin sekä siinä keskeisessä asemassa olevan Japanin vanhimman yksityisen yliopiston Keion yliopiston toiminta. Yllä esitetty "Keio Gijuku no Mokuteki (Keio Gijukun missio)" on peräisin perustaja Fukuzawan marraskuussa vuonna 1896 pitämästä puheesta, ja missio on tunnettu laajalti selkeänä ja pelkistettynä Keio Gijukun tavoitteiden osoituksena.

Keio Shikin lukio sijaitsee Saitaman prefektuurin Shikin kaupungissa ja toimii yhtenä Keio Gijukun perinteen jatkajana ja sen organisaatioon kuuluvana yksikkönä. Lukio perustettiin toukokuussa v. 1948 Keion maatalouslukiona, joka perustettiin Keion eläinlääketieteellisen ja karjanhoito-oppilaitoksen siirron yhteydessä Shikissa sijaitsevalle alumni Yasuzaemon Matsunagan (1875-1971) syyskuussa v. 1947 Keio Gijukulle lahjoittamalle Toho Sangyon tutkimuslaitos -säätiön tontille sekä siihen kuuluviin tiloihin. Myöhemmin Keion maatalouslukio muuttui yleislukioksi huhtikuussa v. 1957, ja samalla lukio sai uuden nimen ja tuli Keio Shikin lukioksi. Se on kokopäiväinen poikien yleislukio, jonka lähes kaikki oppilaat pääsevät jatkamaan opiskeluansa Keion yliopistossa rehtorin suosituksen perusteella (lukion aloituspaikkoja on n. 250 lukuvuotta kohti).

Nykypäivänä lukiomme on toteuttanut yliopiston pääsykokeista riippumatonta ja yliopistotasoisia yleissivistäviä aineitakin kattavaa opetusta avaramielisessä ilmapiirissä kunnioittaen kunkin oppilaan yksilöllisyyttä ja oma-aloitteisuutta sekä hyödyntäen erinomaista ympäristöä kuten runsaan 107,345 m2 koulualuetta, hyvin varustettuja tiloja ja rikasta luontoa mukaan lukien Musashinon maiseman ominaispiirteitä säilyttävän kauniin metsän. Onneksi meidän toimintatapamme on kansallisesti hyvin arvostettu alumniemme laaja-alaisen menestyksen ansiosta todellisessa yhteiskunnassa. Sen ohella Keio Shikin lukion henkilökunta pyrkii päivittäiseen edistymiseen asettamalla seuraavat opetuksen tavoitteet.

Keio Shikin lukion tavoitteet

Lukiomme tavoitteena on toteuttaa Keion yliopiston opetukseen valmistavaa yleislukio-opetusta Yukichi Fukuzawan perustamisajatuksen pohjalta. Lukiomme opettajat ovat arjessaan pyrkineet seuraavaan neljään tavoitteeseen sen toteuttamiseksi.

1. Ylpeyden antaminen oppilaille lukiomme jäseninä
Annetaan sellaista opetusta, joka edistää itsenäisyyden sekä itseylpeyden henkeä ja kasvattaa oma-aloitteisia, säädyllisiä ja ilomielisiä oppilaita.
2. Perusopintojen suorittaminen
Annetaan oppilaiden suorittaa perusopintoja ja ymmärtää opintojen sekä tutkimusten merkitystä ja ohjataan itsenäistä oppimista tulevaisuuden onnistumista varten yhteiskunnan eri aloilla sekä Keion yliopiston opetukseen valmistavana. Opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota vastaavuuteen yliopiston yleissivistävien aineiden kanssa ja kehitetään akateemista taitoa kokonaisvaltaisesti.
3. Yksilöllisyyden ja taitojen kehittäminen
Hyödynnetään nykyisestä oppilasmäärästä syntyvät opetukselliset edut, edistetään opettajien ja oppilaiden välistä inhimillistä vuorovaikutusta ja toteutetaan yksilöllisyyttä ja taitoja kehittävää omaleimaista opetusta.
4. Oppilaiden terveyden aktiivinen edistäminen
Edistetään oppilaiden terveyttä, ei pelkästään sen huomioimisella vaan antamalla heidän osallistua kullekin sopivaan urheiluun.

Lukiomme sijaitsee julkisella liikenteellä (juna) n. 90 minuutin etäisyydellä Naritan lentoasemasta, n. 70 min. Hanedan lentoasemasta, n. 50 min. Tokiosta ja n. 30 min. Ikebukurosta. Koulumatkalle suotuisat liikenneyhteydet ja syvä empatia opetustamme kohtaan mahdollistavat oppilaiden koulunkäynnin Tokion suurkaupungin ja Saitaman prefektuurin lisäksi myös laajemmalta lähialueelta mukaan lukien Kanagawan ja Chiban prefektuurit. Monet oppilaat osallistuvat aktiivisesti oppilaskunta- ja kerhotoimintaan opintojen ohessa ja järjestävät tapahtumia kuten Sadonkorjuujuhlat (lukiojuhlat). Näin ollen oppilaiden itsemääräämisoikeus on juurtunut Yukichi Fukuzawan esittämässä "itsenäisyyden ja itseylpeyden" hengessä. Edellä mainitun perusteella lukiomme erityispiirteitä voidaan luetteloida seuraavasti:

Keio Shikin lukion 10 erityispiirrettä

 • 1. Liberaaleja ja erikoistuneita oppitunteja
 • 2. Pienryhmäopetus
 • 3. Keio Gijukun perinteet
 • 4. Yhteistyö Keion yliopiston kanssa
 • 5. Monipuolinen kerhotoiminta
 • 6. Poikien lukiolle ominaiset vankat ystävyyssuhteet
 • 7. Yhteydet alumneihin
 • 8. Oppilaan aktiivinen itsemääräämisoikeus
 • 9. Avara koulualue, rikas luonto
 • 10. Rauhallinen ympäristö, hyvät liikenneyhteydet

Historia

1858 Yukichi Fukuzawa perustaa rangakujukun eli hollantilaisen oppikoulun (myöhemmin Keio Gijuku)
1947 Päätös Yasuzaemon Matsunagan (1875-1971) lahjoittaman Toho Sangyon tutkimuslaitoksen tontin sekä tilojen vastaanottamisesta Keio Gijukulle
Keion eläinlääketieteellinen ja karjanhoito-oppilaitos siirtyy Shikiin
1948 Keion maatalouslukion perustaminen ja avajaiset
1957 Maatalouslukion organisaatiouudistus, muuttuu Keio Shikin lukioksi
1963 Aloituspaikoiksi säädetään 250 paikkaa lukuvuotta kohti
1968 Uusi (nykyinen) koulurakennus valmistuu
1972 Kesäajan koulu-univormu poistuu (myös talviunivormu seuraavana vuonna)
1988 Keio Shiki-seura (alumniseura) perustetaan
1991 Kouluajan ulkopuoliset kielikurssit käynnistyvät (tarjoilla 19 eri kieltä)
1996 Keio Shiki no Morin (Keio Shiki-metsä) istuttamistilaisuus
1998 Lukion 50-vuotisjuhlat
2008 Lukio täyttää 60 vuotta, Keio Gijuku 150 vuotta